Kiezen voor spiritualiteit

Hoogste bloei - kans voor kerk en wereld
Kiezen voor spiritualiteit

Kiezen voor spiritualiteit

Hoogste bloei - kans voor kerk en wereld

Spiritualiteit: ik eruit, God erin
Kerk en samenleving zullen meer moeten samenwerken
De mens staat in alles centraal, hij is gestalte van God
De waarheid is nooit een bezit en valt niet over te dragen
God is niet buiten of boven, maar vooral in ons; daar wil Hij mensworden
Kerkvernieuwing kan alleen slagen als we bij onszelf beginnen
Persoonsontwikkeling en spiritualiteit zijn wenselijk voor elke gelovige
De kerk lijdt aan bloedarmoede door gebrek aan spiritualiteit
God wordt het meest geëerd door behoeftige mensen te helpen
De kerk moet minder verkondigen en meer gaan begeleiden

Kerkvernieuwing

Er bestaat in de samenleving grote behoefte aan menselijkheid, aandacht en zingeving. De kerken zouden hier veel steun kunnen bieden, maar verkeren zelf in een crisis. Door een gebrek aan geestelijke diepgang is de sociale betrokkenheid achtergebleven.

Lees verder

Weg van ervaring

Wie modern wil zijn, heeft wel iets met spiritualiteit. Er bestaan veel theorieën, boeken en mooie teksten over. Maar bijna nergens zijn er leerwegen om zover te komen. Een wegwijzer is nog geen weg. Die weg vraagt een lang traject van persoonlijke ervaring.

Lees verder

Persoonsontwikkeling

Spiritualiteit zonder persoonsontwikkeling
is als een ruiter zonder paard

Spiritualiteit

Ga naar onderwerpen