Hoogste bloei - kans voor kerk en wereld
Kiezen voor spiritualiteit

Auteur

Kerk en geloof

Foto auteur Hoogste bloei

Mijn leven lang ben ik bezig met kerk en geloof. Toen ik, in de jaren vijftig, op de openbare HBS zat in Den Haag, wilde ik priester worden. Ik was vooral geïnteresseerd in kerkvernieuwing en vernieuwing van de zielzorg. Die interesse is gebleven en mijn ervaringen heb ik gepubliceerd in twee boeken: “Kiezen voor spiritualiteit” (2013) en “Hoogste bloei” (2021)

Frans Tettero (1937)

Ik ging filosofie en theologie studeren en werd pater Redemptorist. Na het klooster studeerde ik andragologie (over veranderingsprocessen bij mens en organisatie). Ik vond dat de kerk te weinig gebruikt maakte van moderne methoden bij vorming, begeleiding en verandering. Omdat ik inmiddels getrouwd was, kreeg ik na mijn afstuderen geen baan meer binnen de kerk. Vervolgens ging ik werken als andragoog en werd later docent bij verschillende opleidingen binnen de gezondheidszorg.

Overgeslagen binnenwereld

In het onderwijs viel het mij op, dat iedereen de ‘buitenwereld’ bestudeerde, maar niet de eigen ‘binnenwereld’. Terwijl zelfkennis toch uitermate belangrijk is voor elke levenssituatie en bijna elk beroep. Om wat te doen aan dat tekort – ook bij mijzelf – volgde ik allerlei trainingen en opleidingen (groepswerk, counseling, Gestalt, psychosynthese). Ik heb lang yoga gedaan, zat jaren in een groep voor alternatieve geneeswijzen, beoefende vipassana en Zazen bij verschillende leraren, en heb ontzettend veel geleerd bij de soefies.

Persoonlijke scholingsweg

Met name door die contemplatieve tradities kreeg ik weer contact met de spirituele en mystieke stroom binnen het christendom. En ontdekte het belang van de scholingsweg, die aan spiritualiteit vooraf dient te gaan. Deze spirituele dimensie bracht mij weer terug bij de kern van kerkvernieuwing. Na al die jaren ben ik inmiddels tot het inzicht gekomen, dat de geloofswaarheden bij veel gelovigen niet tot een ervaring zijn geworden. Daardoor zijn ze ook niet veranderd, en is de kerk in verval geraakt. De vorming in persoonsontwikkeling en spiritualiteit is een onmisbare keus, wil de kerk toekomst hebben. Zie onder Prachtig Plan.

Terug