5. Leren door ervaring biedt uitstekende kennis

In onze cultuur wordt overdreven veel waarde toegekend aan het verstandelijk benaderen van de wereld. Zelf heb ik heel wat jaren op school- en collegebanken mogen/moeten doorbrengen. Er bestaat nog een andere kenwijze, ook leren-door-ervaring biedt uitstekende kennis.

Vooral op de gebieden van natuur, gezondheid, psychologie, geloof, enz. had ik sommige zaken veel beter kunnen leren door ervaring! Zeker in nabijheid van iemand die bekwaam is. Kijk hoeveel een kind leert, alleen al door te doen, of hoe je een ambacht leert als leerling of gezel. Zo leer ik ook sporten, biljarten, zingen, schilderen enz. Waarom zou ik theologie gaan studeren als ik mijn geloofsleven wil verdiepen? Dat draait toch om intieme ervaringen en niet om kennis! Bizar dat wij eraan gewend zijn geraakt om alles uit boeken te halen!

Waarneming als zintuig

In de leergroepen die ik begeleidde, besteedde ik veel aandacht aan de waarneming, hét zintuig bij uitstek om sensitief en bewust te worden. De oefeningen waren confronterend. Vrijwel elke deelnemer denkt, interpreteert, redeneert, oordeelt enz. en neemt heel slecht waar!

Hoe kom ik tot lichaamsbesef, gevoelsbeleving, tot ontdekking van mijn denkpatronen, mijn binnenwereld, mijn oneindige diepte? Toch niet uit een boek? Hoe zou ik God kunnen ervaren (de diepste beleving die mogelijk is), als ik mijzelf nauwelijks ervaar? Denken is vaak een onnodige omweg om tot kennis te komen. Door goed waar te nemen kan ik de werkelijkheid, hier-en-nu, zonder de minste vertekening leren zien, en ontdekken dat zij onpeilbaar is.

Wanneer de vensters van onze waarneming zouden worden schoongemaakt,
dan zou ieder ding voor de mens weer verschijnen zoals het werkelijk is,
namelijk oneindig.
(William Blake, 19e eeuw
)

Stoppen met denken

Zo gauw ik ga denken, raak ik uit contact en kom ik in een denkbeeldige wereld terecht. Dan verdwijnen prompt mijn intuïtie, mijn ‘heldere’ waarnemingen en ‘het rijk der hemelen’ dat altijd aanwezig is en waar ik deel van uitmaak. Spiritualiteit is altijd hier-en-nu en heeft alles met zuivere waarneming te maken. Niet met boeken of heilige geschriften. God is geen begrip, maar boven alles een ervaringswerkelijkheid. Omdat onze zintuigen zo verstopt zitten, voelen en ervaren we nauwelijks iets meer van de religieuze wereld. Zelfs het godsdienst ‘onderricht’ kan heel belemmerend werken, tenminste als er geen echte bewustwording plaatsvindt. Dan blijven de woorden lege schillen.

Hier-en-nu leven

Als kind was ik heel wakker, hier-en-nu levend, puur in contact met mezelf en mijn omgeving. In mijn volwassen worden ben ik gaan denken en piekeren (over problemen, verleden of toekomst) en raakte daardoor de weg kwijt. Waarnemen betekent steeds opnieuw ontdekken en thuiskomen. In de beleving bestaat er maar één wereld, nl. de binnenwereld waarin zich alles afspeelt. Hoe dieper mijn belevingsniveau, hoe meer ik in contact kan komen met het onnoembare.

Persoonlijke bewustwording

Klinkende waarheden. Maar pas echt waar, als je ze gaat ervaren. Ik wens jou als lezer een leergroep toe (of welke andere trainingssituatie dan ook), waarin jij weer onbevangen kunt leren zien. Ik vertel geen sprookjes. Zolang je in je hoofd blijft zitten, zolang blijf je afgescheiden. Door heldere waarneming en persoonlijke bewustwording leer je – bij ervaring – dieper door te dringen in de werkelijkheid.

(Persoonlijke) bewustwording vormt de kern van ons bestaan.
Alles wat geschapen is wil tot volheid komen. Hoe meer ik mij bewust word, hoe meer ik ontdek dat ik niet zelf het centrum ben van mijn leven, maar de Oneindige in mij. Gods manifestatie en mijn bewustwording bewegen naar elkaar toe, nee zij vallen samen.

Terug