Hoogste bloei - kans voor kerk en wereld
Kiezen voor spiritualiteit

Leergroep

Onder de titel ‘Leren leven van binnenuit’ – Persoonsontwikkeling en Spiritualiteit, heb ik ruim 25 jaar leergroepen begeleid.
Hieronder beschrijf ik opzet en werkwijze van zo’n leergroep.

Vormingsmodel Leergroep

De leergroep is een uitstekend model om te leren bij ervaring. Er wordt geen les gegeven, het is geen cursus of therapiegroep, het gaat om bewustwording. De reis naar binnen maken de deelnemers zelf, samen met anderen, onder deskundige begeleiding. Het hele traject van persoonsontwikkeling, persoonlijke en spirituele bewustwording wordt daarbij doorlopen. De reis eindigt met meditatie en geselecteerde thema’s rond spiritualiteit.

Uitgangspunten

Leren door ervaring staat centraal. Want al ‘denkend’ zit je bijna altijd binnenstebuiten en leer je noch jezelf, noch je diepten, nog je goddelijk karakter kennen.

Oudere kerktradities of tradities uit het oosten (boeddhisme, yoga, zen e.d.) laten zien hoeveel tijd besteed wordt aan het werken aan jezelf en het verwerven van bewustzijn, als voorwaarden voor spiritualiteit.

Geen Bijbelwoorden

Op deze website spreek ik nauwelijks in de bekende beelden van zonde, bekering, verlossing, offer, eeuwigheid, geloof enz. Dat zou ik kunnen doen, want de bijbel staat vol met goed passende en krachtige uitspraken. Ik heb ze weggelaten, omdat je ze vermoedelijk zelf ook kent. Maar vooral omdat ze vaak belemmerend zijn om bij je beleving te komen. Soms leiden ze een onpersoonlijk leven, net als een soort ANWB bord. Tenzij je er echt iets mee doet!

Opzet

In de groep gaan wij uit van je eigen ervaringen, zoals je die meebrengt, of die door oefeningen worden opgeroepen. Het is een leerproces dat je zelf doormaakt. Daarbij wordt rekening gehouden met je eigen behoeften, energie, tempo en grenzen. Alles stap voor stap. De sessies verlopen daardoor onvoorspelbaar.

De ontdekkingstocht kent zes stadia. Zie Vormingsmodel Leergroep. In elke serie avonden zullen bepaalde gebieden uitgediept worden. Het kan zijn dat een deelnemer de hele tocht afmaakt, of stopt na een of andere serie.
De avonden van drie uur vinden plaats om de veertien dagen. Niet tijdens de schoolvakanties. Zo’n groep kan drie tot vier jaar doorlopen.

Deelnemers

De leeftijd van de deelnemers varieert van 20 tot 75 jaar. Ze zijn kerkelijk of niet. Het betreft gewone mensen, geworven via folders en stukjes in plaatselijke media. De een heeft nauwelijks een middelbare school kunnen volgen, de ander is afgestudeerd. Waar het gaat om persoonlijke ervaringen blijkt dit niet van belang. Vrijwel niemand geeft bij het starten van een groep aan, dat hij/zij een probleem heeft, maar tijdens de rit komen die vanzelf naar boven.

Avonden

De eerste bijeenkomsten hebben een apart karakter. Les krijgen is iedereen gewend, maar voor de meesten is uitgaan van ervaringen iets totaal nieuws. Ik wijs ze daarop: maak eerst een paar bijeenkomsten mee en kijk dan wat je ervan vindt.
Vrijwel elke avond begin ik met een lichaamsoefening uit yoga, bio-energetica of Kum Nye. Voor lichaamsbesef, bewustwording en als vertrekpunt voor een volgende ervaring.

Als iemand voor korte of lange tijd intensieve begeleiding nodig heeft buiten deze groep, dan kan hij/zij desgewenst bij mij terecht. Niemand hoeft het spoor bijster te raken. Overigens kies ik altijd voor een voorzichtige benadering. Als iemand niet dieper op iets in wil gaan, doe ik het ook niet. Ik ga niet zitten ‘trekken’.

Meditatie

De lichaamsoefeningen aan het begin van de avond laat ik steeds eindigen in stilte. Door dat zeker twee jaar te doen, worden de deelnemers langzaam voorbereid op de meditatie. Er worden verschillende vormen van meditatie beoefend, om tenslotte lange tijd door te gaan met Zazen.

Werken aan jezelf gaat noodzakelijk vooraf, en volgt een eigen traject (A t/m D-serie). Eerder met meditatie beginnen heeft weinig zin. Dan bestaat er innerlijk vaak nog te veel onrust. Als mensen gaan zitten, dan komen alle onopgeloste zaken boven drijven. Die worden mogelijk afgezwakt of toegedekt, maar niet opgelost. Net zomin als je kiespijn verdwijnt.

Natuurlijk schept mediteren (meestal tenminste) rust en helderheid, maar hoort als spirituele methode bij voorkeur thuis binnen een religieuze of spirituele context.

Terug