Hoogste bloei - kans voor kerk en wereld
Kiezen voor spiritualiteit

Mijn boek “Hoogste bloei”

In mijn boek ‘Hoogste bloei’ komen een aantal onderwerpen aan de orde die nauw met elkaar samenhangen Ik noem er een aantal…

Problemen bij individuele mensen en problemen in maatschappij en wereld.
Ontoereikendheid van wetenschap en techniek om die problemen op te lossen.
Wij bestuderen van alles buiten ons, terwijl wij onszelf daarin systematisch overslaan.
De chaos bij mens en samenleving zal groter worden door gebrek aan een innerlijk kompas.
Kerk(en) en samenleving zullen meer moeten samenwerken.
De kerk verkeert in een crisis door oorzaken binnen de maatschappij en in de kerk zelf.
    Zie onder Kerkvernieuwing.
Van gelovigen wordt meer geestelijke diepgang en maatschappelijk engagement verwacht.
De huidige kerk (in Nederland) zou zomaar kunnen verdwijnen, afgezien van restgroepen.

Waar gaat het over?

Over genoemde punten en over de relatie tussen God, mens en samenleving. Over vragen als: wie en wat ben ik eigenlijk? Hoe leren wij op onze eigen benen te staan, zonder eindeloos naar dezelfde preekverhalen te blijven luisteren? Hoe kunnen wij als kerk krachtig ‘zout’ worden/zijn voor de wereld en ons daar werkelijk voor gaan inzetten?

Kiezen voor spiritualiteit

Spiritualiteit is geen alternatief voor de kerk, het is haar diepste wezen! Het gaat erom dat God mens wordt in deze wereld en in ieder mens afzonderlijk. We zullen werkelijk op weg moeten gaan, als we de boodschap eenmaal begrepen hebben. Voor de begeleiding daarbij hebben we meer agogen nodig dan theologen. Zeker nu blijkt dat persoonsontwikkeling en bewustwording onmisbaar zijn voor godsdienst, geestelijk leven en wereldverbetering.

Prediking

De waarheid valt niet met woorden over te dragen, omdat waarheid een ervaring is. De waarheid leeft in de diepte van ons bestaan, en kan daar gewekt worden wanneer ik daar aan toe ben. Het geheim speelt zich af in de ziel. Woorden van buitenaf kunnen weliswaar de richting aangeven, maar ik zal de weg dan nog wel moeten afleggen. Belangrijk is dat wij eerst onze innerlijke grond bewerken. Dat vereist een voorafgaand traject van persoonlijke bewustwording. Zonder dat komt er geen greintje licht doorheen.

Ik pleit er dan ook voor dat de preek een iets andere invulling krijgt. Ik werk dat uit in mijn boek. En bovendien stel ik voor de preek (soms) te laten samengaan met het werken in groepen. Het werken in groepen zal in de toekomst sowieso meer betekenis krijgen.

Vermoeden

Mijn vermoeden is, dat we ingrijpende veranderingen tegemoet gaan in het beleven van ons christen worden/zijn. We gaan een grote stap zetten naar een nieuw tijdperk.

  • Van praten over —> naar bewustwording.
  • Van weten          —> naar zijn.
  • Van geloven       —> naar realisatie van het Heilige-in-ons.

Tenslotte

Ik bepleit het vormen van leergroepen, om bij onszelf te beginnen, voor een scholingsweg in persoonsontwikkeling en spiritualiteit. Zo bereiden wij ons voor op de hoogste bloei.
Zie verder onder Plan voor leergroepen en Leergroep.De kerk verdort door gebrek aan spiritualiteit of geestelijk leven. We hebben nagelaten onze innerlijke grond te bewerken. Kerkvernieuwing begint met de weg naar binnen. Bijbelwoorden kunnen alleen in de persoonlijke ervaring tot werkelijkheid worden.


€ 15,00 – Paperback, 170 blz. – Verkrijgbaar bij boekhandel of uitgever.

Boek bestellen        


Terug