Hoogste bloei - kans voor kerk en wereld
Kiezen voor spiritualiteit

Plan voor leergroepen

Ik heb een Plan voor leergroepen ontworpen en zou het geweldig vinden, als het – net als een schip – van stapel loopt en in de vaart komt. Waar gaat het om…

Plan

In mijn nieuwste boek werk ik een Plan uit om leergroepen te gaan vormen, bedoeld voor twee categorieën, voor jongeren en ouderen, waaraan iedereen kan deelnemen, ongeacht godsdienstige achtergrond. Het is een aanbod om mensen te scholen in Persoonsontwikkeling en Spiritualiteit. Dat zal ik in het kort toelichten.

Deze leergroepen kunnen een belangrijke bijdrage leven aan de geestelijke gezondheid van jonge mensen, en de geestelijke diepgang van ouderen. Ik hoop dat de kerken het plan willen steunen en er initiatief voor willen nemen. Veel zal afhangen van deskundige trainers. – Voor inhoud en werkwijze zie Leergroep.

Voor jongeren

Overal opleidingen voor, maar waar leer ik mijzelf kennen? Hoe kan ik – zonder goede zelfkennis – verantwoord een beroep of partner kiezen, mijn contacten onderhouden of anderen helpen? Hoeveel relaties lopen er niet stuk door een gebrek aan zelfkennis? En hoe ga ik om met mezelf in een werkbetrekking en mijn maatschappelijk functioneren?

Zelfkennis valt niet uit een boek halen. Het gaat om vragen zoals: hoe ervaar ik mijn lichaam, mijn denken en gevoel? Hoe ga ik om met mijn dromen, fantasie en intuïtie? Wie ben ik eigenlijk? Wat is mijn ‘ik’ en waar heb ik dat voor nodig? Hoe zit het met mijn zelfbeeld of levensopdracht? Waarom komen bepaalde problemen steeds op mijn weg?

Het is bedoeld voor jongeren van circa 18 t/m 25 jaar, starters/studenten. Gericht op Persoonsontwikkeling: zelfkennis, zelfbeeld en identiteit. Volgens vaste en variabele thema’s zoals: beroepskeus, vriendschap, relatie/seksualiteit, werk, levensontwerp; angst, onzekerheid, conflict, keuzes maken enz.

Meerdere instanties kunnen hier aan meewerken, bijv. de GGZ.

Voor ouderen

Leergroepen voor Persoonsontwikkeling én Spiritualiteit voor mensen in de tweede fase van hun leven, zeg vanaf de leeftijd van rond de 50 jaar. Met thema’s die passen bij die leeftijdsfase.
Vooral bedoeld om mensen te versterken in hun maatschappelijk engagement en ter verdieping van hun geestelijk leven. Het kan een belangrijke bijdrage zijn aan zingeving en diepgang gedurende de naderende ouderdom. Geestelijke ontwikkeling kan oudere mensen tot hoogste bloei brengen.

Boeken of kennis daarover blijven ontoereikend, als er geen sprake is van praktijkscholing en oefening. De kerken kunnen een actief aandeel nemen door deelnemers te rekruteren, vooral ook uit eigen gelederen. Dit met het oog op het voortbestaan van de kerk in de toekomst.

Zeg tegen de plaatselijke kerk:
“Luister, over tien jaar komt hier geen priester of predikant meer!
Wij gaan kadergroepen voorbereiden op spiritualiteit,
zodat wij in de toekomst zelfstandig verder kunnen.”

Stuurgroep

Intussen wordt achter de schermen gewerkt aan het vormen van een Stuurgroep om een en ander van de grond te krijgen. Heeft u daar goede ideeën over, of wilt u meewerken, dan kunt u altijd contact met mij opnemen.

Terug