Hoogste bloei - kans voor kerk en wereld
Kiezen voor spiritualiteit

Spiritualiteit als supermarkt

Door de vele, sterk uiteenlopende, vormen van spiritualiteit, is het niet vreemd om te spreken van ‘spiritualiteit als supermarkt’. ‘Moderne spiritualiteit’ is persoonlijk, speels, open, ervaringsgericht, vrij van dogma’s of verplichtingen. Dus iedereen kan in deze supermarkt wel iets voor zijn gading vinden. De schappen liggen vol, rijp en groen door elkaar. Soms met gratis onzin en bijgeloof. Maar waar ligt het waarheidscriterium? Bij wetenschap, religieuze traditie, ervaring, intuïtie, mystiek?

Holistisch

De oosterse tradities zijn meestal heel verrijkend. O.a. omdat ze veel meer holistisch zijn, en niet alles in wetenschapsgebieden hebben opgedeeld zoals dat bij ons is gebeurd. Wij hebben door ons denken alles gescheiden in binnen en buiten, boven en onder, zichtbaar en onzichtbaar, lichaam en geest, enz. Terwijl in de ervaring alles tegelijk aanwezig is. Waarachtige spiritualiteit overstijgt die gespletenheid.

Enkele tekorten

Het ‘oosten’ slaat nog wel eens te ver door naar het geestelijke, met onderwaardering van het materiële en maatschappelijke.
Wat hier (in het ‘westen’) tegenwoordig in de aanbieding is en ‘spiritueel’ heet, ligt veelal op ‘psychisch’ vlak (ook het paranormale). Consumenten zijn in deze niet erg kritisch. Spiritualiteit is van een andere orde en heeft te maken met de werking van de Geest.

Verder bestaat er een grote valkuil. Ons ego heeft de eigenschap om alles te bemachtigen en neer te halen naar ons eigen niveau. Dat gebeurt ook met spirituele disciplines, die bijv. worden aangewend voor gezondheid, ontspanning, eigen welbevinden, prestatie of status. Kijk hoe mensen omgaan met yoga of zen! Kenmerk van ware spiritualiteit is nu juist het opgeven van de ik-fixatie (egoïsme), om dienstbaar te worden aan God en medemens.

Ga vooral verder

Gedragsverandering – zoals alle spirituele tradities laten zien – vergt een lang traject ter voorbereiding op de echte transformatie. De langste weg, is de weg naar binnen. Beslist niet iets voor de vrije tijd of als hobby. De strijd om onze eigen autonomie op te geven vormt de grootste barrière. Moderne ‘spirituelen’ denken deze klip te kunnen omzeilen. Maar de steen moet eerst smelten voor hij kan gaan stromen.

Wij blijven zoekers, omdat wij affiniteit hebben met het oneindige dat in ons manifest wil worden. Alle moderne ‘spiritualiteit’ is prima, mits het bereikte telkens weer wordt losgelaten en overstegen . . .

Terug