Reisroute-spiritualiteit

Reisroute spiritualiteit

In de verticale kolom (links) staat het bewustwordingsproces.

Het grijze gedeelte is een onmisbaar tussengebied.

‘Moderne spiritualiteit’ bevindt zich het meest in dit gedeelte.
– Gelovigen slaan dat stuk vaak ten onrechte over.

Het schema toont de samenhang tussen fasen en elementen.
De beelden en processen zijn echter niet precies af te bakenen.
Meestal bewegen de stromen door elkaar heen.
Terug