Spirituele weg

Gelukkig zijn er vele wegen naar transformatie. Soms vind ik zelf de weg, geleid door mijn innerlijke licht. Soms kan ik (meestal tijdelijk) hulp zoeken bij een gids, zielzorger of geestelijk leidsman. In mijn boek beschrijf ik het traject van de persoonlijke bewustwording (zie Reisroute naar spiritualiteit).
Een verstandige pelgrim kiest geen wild parcours, maar houdt rekening met de beproefde paden.

Een beschrijving van dé spirituele weg valt niet te geven, want elke tijd kent zijn eigen wegen en varianten.
Kern blijft de navolging van Christus, als ‘de Weg’.

Zoektocht en leegte

In de eerste helft van mijn leven zoek ik gewoonlijk naar stevigheid en de ontplooiing van mijn mogelijkheden. Dan kan er een verandering van levenshouding optreden. In de tweede helft gaat het daarna niet meer om ‘wie’ ik ben, maar om de verwerkelijking van ‘wat’ ik ben: een ziel, oneindig, een gestalte van God. Deze mogelijkheid kan zich vroeg of laat voordoen, in verschillende gradaties en passend bij mijn situatie.

Vaak drijft een onbekend verlangen mij om op zoek te gaan. Het is God die mij aantrekt, en mij bewust maakt van de diepte van het bestaan. De reis door mijn innerlijk labyrint eindigt doorgaans in de leegte, waar woorden en beelden niet meer toereikend zijn.
Daar vindt het transformatieproces plaats, dat spiritualiteit heet. Ik zoek Hem, en Hij zoekt mij. En zoals Hij zich manifesteert in de (scheppende) evolutie, zo openbaart Hij zich ook in mij. Ik ben het huis waar God zijn intrek neemt. Hij wil in mij geboren worden.

Navolging van Christus

De spirituele weg heeft bij uitstek te maken met de navolging van Christus, die zichzelf ‘de Weg’ noemt. De eerste leerlingen heten aanhangers van ‘de Weg’. Hij roept ons op tot: bekering, verbondenheid met Hem en naastenliefde. De kerk spant zich in om vorm te geven aan deze opdrachten. Het is daarom van groot belang dat zij zelf vitaal blijft. Spiritualiteit is daar een goede graadmeter voor. Zonder spiritualiteit zal zij verschrompelen.

Spirituele ontwikkeling

In de voorbereiding op spiritualiteit kan ik (al dan niet intensief) werken aan mijn ontwikkeling en bewustwording. Maar juist binnen het gebied van de innerlijke transformatie – de echte spiritualiteit – bepaal ik de verdere ontwikkeling niet meer. In het proces dat volgt past mij vooral een houding van ontvankelijkheid, vertrouwen en overgave. Mijn ego wordt ondergeschikt aan de ziel, en alleen de Geest kan het werk van de Geest doen.

Terug