Hoogste bloei - kans voor kerk en wereld
Kiezen voor spiritualiteit

● Spiritualiteit: ik eruit, God erin
● Kerk en samenleving zullen meer moeten samenwerken
● De mens staat in alles centraal, hij is gestalte van God
● De waarheid is nooit een bezit en valt niet over te dragen
● God is niet buiten of boven, maar vooral in ons; daar wil Hij mensworden
● Kerkvernieuwing kan alleen slagen als we bij onszelf beginnen
● Persoonsontwikkeling en spiritualiteit zijn wenselijk voor elke gelovige
● De kerk lijdt aan bloedarmoede door gebrek aan spiritualiteit
● God wordt het meest geΓ«erd door behoeftige mensen te helpen
● De kerk moet minder verkondigen en meer gaan begeleiden