Transformatieproces

Spiritualiteit is geen thema waarbij ik zelf buiten schot kan blijven.
Zij vraagt een diepgaand transformatieproces, dat een leven lang kan duren.

Uw wil geschiede

Waar gaat het om? Dat ik de overgang maak van mijn ik-georiënteerde bestaan, naar God als centrum en doel van mijn leven: ‘Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede’.

Alle gelovigen kennen deze opdracht en geven daar op hun eigen manier gestalte aan. Maar geloofsovertuiging alleen maakt van ons nog geen nieuwe mensen. Zonder wezenlijke verandering, zonder transformatieproces, is dat bijna onmogelijk. Dit geldt trouwens voor de aanhangers van alle godsdiensten. Hoeveel mensen lopen er niet rond, die zichzelf ‘gelovig’ noemen, terwijl het soms boeven zijn?

Transformatieproces

Gods wil krijgt alleen de ruimte wanneer ik mijn autonomie wil opgeven, door mijzelf leeg te maken van al mijn wensen en willen. Hoe kleiner ik word, hoe ‘groter’ God wordt.

Niets anders helpt, als je een spirituele weg wilt gaan,
dan ik eruit, en God erin.
(Eckhart – 13e-14e eeuw)

Uiteraard vindt dit niet van de ene op de andere dag plaats. Daar gaat een lange periode van bewustwording aan vooraf, die veel van mijn eigen inzet vergt. Maar de essentiële omvorming is het proces, dat zich aan mij voltrekt, door het samengaan van mijn onvoorwaardelijke overgave en Gods liefdevolle zelfmededeling.

Essentie van spiritualiteit

Dit transformatieproces vormt de essentie van spiritualiteit, al het andere is voorbereiding. Mijn ‘ik’ gaat niet dood, maar komt in dienst van mijn wezen/ziel. Niet ik leef dan, maar God in mij. Daarmee realiseer ik de volheid van mijn menszijn.

Een ervaring die gedeeld wordt door elke mysticus, ongeacht afkomst of godsdienst. Daarom vormt spiritualiteit de kern van elke godsdienst. Zij overstijgt daarmee de vaste patronen van het (kerk)instituut of de traditie, en is per definitie oecumenisch en interreligieus.

Spiritualiteit is een uitgelezen mogelijkheid voor ouder wordende mensen, om – in plaats van weg te kwijnen en naar de dood te verlangen – , tot de hoogste bloei te komen. Een uniek perspectief voor de toekomst…

Terug