Hoogste bloei - kans voor kerk en wereld
3. Hoogste bloei

3. Hoogste bloei

Spiritualiteit is geen thema waarbij ik zelf buiten schot kan blijven. Ik kan niet vasthouden aan mezelf en God erbij nemen. Het vraagt een diepgaand transformatieproces, waarin ik langzaam plaats maak voor God. De overgang van mijn ik-georiënteerde bestaan, naar God als centrum en doel van mijn leven: ‘Niet mijn wil, maar Uw wil geschiede’.

Alle gelovigen kennen deze opdracht en geven daar op hun eigen manier gestalte aan. Maar geloofsovertuiging alleen maakt van ons nog geen nieuwe mensen. Zonder wezenlijke verandering, zonder transformatieproces, is dat vrijwel onmogelijk. De noodzaak tot persoonlijke omvorming geldt trouwens voor de aanhangers van elke godsdienst!

Transformatieproces

Kiezen voor spiritualiteit betekent dat ik mij wil openstellen voor dit omvormingsproces. Tijdens alle voorbereiding ligt het initiatief bij mij, mijn zelfwerkzaamheid en toeleg. Mijn diepere vermogens kunnen zich alleen gaan manifesteren wanneer ik terugtreed en bereid ben mijn autonomie op te geven. Heel ingrijpend, maar ook noodzakelijk, omdat mijn egocentrische houding de grootste belemmering is om tot volheid te komen. Ik kan mijzelf niet aan mijn haren omhoog trekken om mijzelf langer, spiritueel of heilig te maken.

Niets anders helpt, als je een spirituele weg wilt gaan,
dan ik eruit en God erin.
Eckhart – 13e -14e eeuw

Uiteraard vindt dit niet van de ene op de andere dag plaats. Daar gaat een lange periode van bewustwording aan vooraf, die veel van mijn eigen inzet vergt. Maar de essentiële omvorming is het proces, dat zich aan mij voltrekt, door het samengaan van mijn onvoorwaardelijke overgave en Gods liefdevolle zelfmededeling.

Essentie van spiritualiteit

Dit transformatieproces vormt de essentie van spiritualiteit, al het andere is voorbereiding. Mijn ‘ik’ gaat niet dood, maar komt in dienst van mijn wezen/ziel. Niet ik leef dan, maar God in mij. Daarmee realiseer ik de volheid van mijn menszijn.

Een ervaring die gedeeld wordt door elke mysticus, ongeacht afkomst of godsdienst. Daarom vormt spiritualiteit de kern van elke godsdienst. Zij overstijgt daarmee de vaste patronen van het (kerk)instituut of de traditie, en is per definitie oecumenisch en interreligieus.

Spiritualiteit biedt een geweldig perspectief aan ouder wordende mensen, om – in plaats van weg te kwijnen en naar de dood te verlangen – tot hoogste bloei te komen…

Terug