6. Verandering van levenshouding

Mijn verdergaande bewustwording vraagt ook om een verandering van levenshouding. De ontdekte dimensie vraagt nl. om nieuwe eigenschappen en een ommekeer in levensstijl en gedrag. Zoals een ruimtevaarder jarenlang wordt gevormd, voor hij in gewichtloze toestand echt de ruimte in kan.

Een stevige basis

Als pelgrim zal ik, net zoals de astronaut, over een helder inzicht, kracht en stabiliteit moeten beschikken. Anders kan ik verdwijnen in de ruimte. Zonder verankering in mijn basis (één in lichaam en geest) ontbreekt de mogelijkheid om de diepere verbondenheid te ervaren. Want zonder grond te voelen, kan ik geen wortels krijgen. Ik heb die kracht nodig om in staat te zijn vorm te geven aan een nieuwe levenshouding. Mijn waardenpatroon verandert. Ik ga andere zaken belangrijk vinden.

Oefenen van nieuwe eigenschappen

Theorie of reisroute geven de weg aan. Maar ze zijn niet meer dan het etiket op een wijnfles. Het gaat erom dat ik drink uit die fles. Mooie woorden op zich leiden tot niets. Dus: oefenen en doen! Oefenen in waarnemen, aandacht, hier-en-nu, stilte, meditatie, gebed. Precies zoals anderen jaren oefenen voor bijv. het behalen van een medaille! En mij richten op eigenschappen zoals vertrouwen, overgave, aandacht en toewijding.

Spiritualiteit is primair een kwestie van beleving en bewustwording. Alleen het lezen of praten erover helpt mij geen centimeter verder. Het risico is zelfs groot, dat het barrièreverhogend werkt. De weg van de spiritualiteit loopt vooral van ‘weten’ naar ‘niet weten’.

Kiezen voor een andere levenshouding

Als ik serieus verlang naar een leven in verbondenheid met God, dan zal ik daar vroeg of laat voor kiezen, meestal geleidelijk aan of maar soms ook heel uitdrukkelijk. Het gaat om een fundamentele keus, een verandering van levenshouding, een vorm van bekering of inkeer. In christelijke termen betekende dat, kiezen voor: het Rijk Gods, een godsdienstig leven, diaconie, kloosterleven of nog anders.

In de moderne tijd zijn er genoeg andere mogelijkheden. Leven als een mysticus, ongeacht waar en hoe, midden in deze dynamische wereld.

Terug