Vragen rond spiritualiteit

Hier staan antwoorden en reacties bij een aantal bekende vragen en bezwaren…

1. Ik vind het een hoop onzin.

Dat hangt er vanaf welk standpunt je inneemt. Ben je heel rationeel, dan zul je in het algemeen moeite hebben met elke vorm van spiritualiteit, omdat het gaat over onzichtbare zaken. Zonder geloof of ervaring kun je de waarheid daarvan niet ontdekken. De wetenschap kan je eventueel helderheid verschaffen. Er valt echter veel zelf te onderzoeken, maar alleen als je daartoe bereid bent. Overigens vind ik bepaalde zaken zelf ook onzin. In mijn boek ga ik daar genuanceerder op in dan ik hier kan doen.

2. Ik heb mijn eigen geloof.

Jij bepaalt zelf wat je toelaat. Geloof en spiritualiteit hangen trouwens heel nauw samen. De kern van elk geloof is gebaseerd op de religieuze ervaring, zeker die van haar grote voorgangers. De moderne ‘spiritualiteit’ gaat echter in de meeste gevallen haar eigen weg. Zaken die in het verleden al als bijgeloof werden beschouwd, worden daar soms (heel onkritisch) gewoon weer opgepoetst. Mijn christelijk geloof vindt juist in de mystieke spiritualiteit, als consequentie van het evangelie, haar hoogste uitbloei.

3. Is het ‘n soort new age?

Er zijn twee stromingen in de spiritualiteit: die van de laatste decennia – de wereldse variant zou ik zeggen – en de traditionele vorm, verbonden met het christelijk geloof (of een andere wereldgodsdienst). New age is een begrip dat al verouderd is, maar nu inderdaad meestal wordt vervangen door ‘spiritueel’ of ‘spiritualiteit’. Ik kies voor de mystieke spiritualiteit.

4. Is het van de kerk?

Het antwoord hangt samen met het vorige punt. Ik vind dat het tot de essentie van de kerk behoort. Waar de huidige kerk (althans in het westen) steeds verder bergafwaarts gaat, biedt spiritualiteit (de ervaring van geloof) een reëel perspectief voor de toekomst.

5. Ik heb er niets mee.

Dat kan. Weet je dan wat je afwijst, of heb je geen zin je daarin te verdiepen? Lees deze site of mijn boek. Meer kan ik er niet over zeggen.

6. Ik ben er te nuchter voor.

Prachtig zou ik zeggen. Spiritualiteit is voor nuchtere mensen, die stevig in hun schoenen staan en geen zwevers zijn.

7. Wat is spiritualiteit eigenlijk?

Het woord spiritualiteit is zó onduidelijk geworden, dat bijna niemand meer weet waar het om gaat. Veel mensen verwarren persoonlijke ontwikkeling of bewustwording met spiritualiteit, terwijl dat de fasen zijn die voorafgaan. Spiritualiteit overstijgt het psychische, waartoe behoren: waarnemen (ook het paranormale), denken, voelen, fantaseren, dromen, enz. Het is geen theorie, maar de ervaring van leven met God. Het overstijgt het traditionele geloof, de mythes en devotionele voorstellingen.

8. Wat schiet ik ermee op?

Niets op het vlak van nut of bezit. Het gaat om kwaliteit op geestelijk niveau: rust, zingeving, geluk, wijsheid, liefde, diepgang, volledig mens zijn in hoogste uitbloei. Worden wát je bent.
Het is datgene waar het in het evangelie om gaat.

9. Wat is een goede keus?

Moeilijk te zeggen wat je moet kiezen. Soms zul je met vallen en opstaan zelf moeten ontdekken wat waardevol is. Op deze site doe ik genoeg uitspraken over waardevolle stromingen. Mindfulness? Uitstekend, hoewel vaak gericht op persoonlijk welzijn. Context en bedoeling maken of het ook tot spiritualiteit kan worden gerekend.

10. Ben ik er rijp voor?

Kijk naar de ontwikkelingsfasen van persoonsontwikkeling. Kijk waar je nu zit en zet de volgende stap. Maak een fase niet versneld af, en sla geen enkele fase over.
Spiritualiteit is gewoonlijk meer iets voor de tweede levenshelft.

11. Ik ben al spiritueel bezig.

Fijn toch, ik heb zelf eindeloos genoten van alle alternatieve benaderingen. In groepen heb ik veel geleerd, warme persoonlijke ervaringen gehad en heel wat gelachen. Ik ben jaren bezig geweest met Tarot en numerologie. Boeiend, maar uiteindelijk heb ik alles weer laten varen. De I Tjing raadpleeg ik van tijd tot tijd. Maar dat heeft niets spiritualiteit te maken. Wat jij ook doet op dit gebied, blijf kritisch en doe niks als het niet goed voelt. Ga in ieder geval steeds verder dan wat je bereikt hebt, mogelijk ga je dan tenslotte kiezen voor echte spiritualiteit.

12. Ik zoek goede begeleiding.

Heel belangrijk. Zoek persoonsgerichte groepstrainingen, maar volg je eigen spoor. Spaar geen boekenwijsheid, want het gaat juist om ervaringskennis. Ontwikkel je intuïtie. Neem de tijd. Wacht met spirituele oefeningen (bijv. meditatie) tot je stevig in je schoenen staat. Centra in kloosters, vanuit yoga (mits meer dan alleen asana’s), zen of soefi zijn meestal uitstekend. Gelukkig komen er steeds meer ‘scholen voor spiritualiteit’ die gekwalificeerde mensen leveren. Aan jou de keus.

Vragen of reacties? Graag! Druk op deze knop

Terug