Hoogste bloei - kans voor kerk en wereld
Kiezen voor spiritualiteit

Wegwijzers naar spiritualiteit

Wie in zijn innerlijk reist, vindt alles wat hij zoekt.
Lao Tze

Ieder moet er op bedacht zijn, zijn eigen persoonlijkheid te vormen,
want dat is de wortel van alle dingen.
Confucius

Zelfkennis is het begin van alle wijsheid.
Socrates

Blijft in Mij, dan blijf ik in u.
Jezus

Uw lichaam is een tempel van de heilige Geest, die in u woont.
Paulus

Als je God wilt leren kennen, leer dan eerst jezelf kennen.
Evagrius van Pontus

Het goddelijke is dieper in mij aanwezig,
dan ik aan mezelf aanwezig ben.
Augustinus

Geen uiterlijke autoriteit, niet de Schrift,
niet het dogma kan u zalig maken;
gij moet alles in u ervaren en beleven.
Meester Eckhart

De eerste geboorte is de geboorte van de mens,
de volgende geboorte is de geboorte van God.
Inayat Khan

Er valt niets in de buitenwereld te verbeteren,
wat we niet eerst in onszelf hebben verbeterd.
Etty Hillesum

De weg naar God is de weg naar binnen.
We moeten God allereerst zien, als de diepste grond van ons wezen.
Titus Brandsma

Terug