Zelfkennis is een must voor iedereen en het is vreemd, dat wij van alles bestuderen maar onszelf overslaan. Hoe kan ik, zonder zelfkennis, een beroep of partner kiezen, mijn relatie(s) onderhouden of anderen helpen? Hoeveel mislukkingen komen hier niet uit voort? Het onderwijs en de kerken, zouden hier meer aandacht aan moeten geven. Langs de weg van bewustwording valt eindeloos veel te ontdekken. In onze belevingswereld is nl. alles aanwezig, de wereld, het onbewuste, het leven en haar oorsprong. Er bestaat niets buiten ons, omdat wij er deel van uitmaken. Alles is ‘binnen’.

Ons denken verdeelt in stukken

Door ons denken kunnen wij (objectief) afstand nemen en de wereld opdelen in binnen en buiten. De wetenschap maakt nuttig gebruik van deze aanpak. Maar dit kritische denken schiet weer tekort in het (subjectief) leren ‘kennen’ van de partner, de kunst, de liefde of het mysterie. Wie alleen met zijn hoofd bezig is verdeelt in begrijpbare stukken, en negeert daarmee het levende contact met de onzichtbare kant van het bestaan. En die benadering hebben wij juist nodig om tot diepere kennis te komen.

Een mens zonder zelfkennis is net zoiets als een mol zonder voorpoten.
Die zal nooit het licht zien.
(Eckhart, 13-14e eeuw)

Leren door ervaring

Belangrijke vragen zijn: hoe ervaar ik mijn lichaam, denken en gevoel? Hoe ga ik om met mijn dromen, fantasie en intuïtie? Wat bedoel ik als ik ‘ik’ zeg, en waar heb ik dat ‘ik’ voor nodig

De laatste eeuwen hebben ons opgescheept met een ik-verhaal dat niet klopt. Ik ben niet de bron van mijn gedachten, gevoelens en wils-impulsen. De vraag: Wie ben ik?, is dan ook onjuist. Ook de idee van reïncarnatie klopt niet, wie zou er kunnen reïncarneren? (Daniël van Egmond)

Zo blijft er een stuk onduidelijkheid over mijzelf. Hoe zit het met mijn zelfbeeld, levensopdracht of levensverhaal? Waarom komen bepaalde problemen steeds op mijn weg?

Leren door ervaring is de enige manier om hier betrouwbare antwoorden op te krijgen. Een kwestie van doen en oefenen onder begeleiding: in je lijf komen, leren waarnemen (anders dan denken!) en aanwezig blijven. Zo worden blokkades opgeheven, en ontstaan er ruimte en nieuw elan voor de volgende ontdekkingen en keuzes. Door deze bewustwording is vervolgens heel gerichte verandering mogelijk.

Persoonsontwikkeling

Het ontwikkelen van mijn persoonlijkheid komt iedereen ten goede. Zelfbesef, stevigheid, regie en kracht zijn uitermate belangrijke eigenschappen. Soms wordt de training hiervoor al gezien als spiritualiteit. Maar dat is het niet, het is een noodzakelijke voorwaarde als je t.z.t. wilt kiezen voor een spirituele weg. Eerst een stevig mens worden, en daarna pas verder. Bij spiritualiteit gaat het immers om loslaten, en dat werkt in deze opbouwfase juist averechts.

Terug